System komunikacji z pacjentami

w placówkach medycznych

Ile tracisz gdy pacjent nie przychodzi
na umowioną wizytę?

Rentowność każdego gabinetu uzależniona jest od efektywności wykorzystania czasu jaki zostanie poświęcony na ralizację usług medycznych. Co jednak dzieje się, gdy pacjent nie pojawia się na umówionej wizycie? Czas pracy lekarza, który zarezerwował 30 lub 60 minut dla pacjenta staje się czasem bezproduktywnym - nie przynosi zysku. Mede.pl usprawnia komunikację z pacjentem i przynosi dodatkowe oszczędności.

Informacje o systemie

Mede.pl jest systemem zintegrowanej komunikacji placówki medycznej z pacjentami. Platforma jest skierowana do małych przychodni, gabinetów oraz indywidualnych praktyk lekarskich. Powstała w ścisłej współpracy ze środowiskiem lekarskim, dzięki czemu zawiera funkcjonalności stanowiące o istocie skutecznej komunikacji z pacjentami.

System rozwiązuje najistotniejsze problemy związane z codziennym działaniem placówki medycznej tj. przyjmowaniem zgłoszeń od pacjentów, zarządzaniem rejestracją oraz harmonogramem pracy lekarzy. Dodatkowo umożliwia zwiększenie ilości obsługiwanych pacjentów poprzez prowadzenie akcji marketingowych i świadome zarządzanie częstotliwością wizyt w ramach posiadanej bazy.

Platforma umożliwia m.in.:
 • prowadzenie harmonogramu pracy lekarzy w wersji elektronicznej, co porządkuje i systematyzuje sposób wprowadzania danych,
 • prezentowanie aktualnego harmonogramu pracy lekarzy na stronie www dostępnej dla pacjentów,
 • wstępną rezerwację terminów wizyt, dokonywaną samodzielnie przez pacjentów - terminy są potwierdzane przez pracownika rejestracji,
 • generowanie indywidualnych komunikatów SMS:
  • w postaci jednorazowego hasła weryfikującego poprawność wprowadzonych danych przez pacjenta podczas rejestracji,
  • powiadamianie pacjentów o terminie zbliżających się wizyt,
  • informowanie operatora o nowych rezerwacjach terminów w systemie, wymagających potwierdzenia,
 • tworzenie programów marketingowych na bazie masowej wysyłki SMS do sprecyzowanej grupy pacjentów,
 • analizę statystyczną prowadzonych rejestracji, wizyt oraz programów marketingowych.

Bezpieczeństwo

Główna część naszego systemu znajduje się w profesjonalnym data center w Krakowie. Serwerownia jest w pełni zabezpieczona zarówno przed zanikiem prądu jak również przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Jedynie wyszkolona kadra administratorów ma bezpośredni dostęp do sprzętu oraz bazy danych, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo oraz stabilną i wydajną pracę systemu. Oprogramowanie wykorzystywane przez naszą platformę pozwala na szybkie wysłanie w jednostce czasu znacznych ilości informacji dotyczących wykonywanych rejestracji online.
Zadzwoń: (81) 534 26 66

Zapytaj o szczegóły

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest PROMOSHIP IP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Lublinie (20-410) ul. 1 maja 13, NIP: 5641805820, REGON: 060078604, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: biuro@promoship.pl.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez PROMOSHIP IP sp. z o.o. sp. k. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.