System komunikacji z pacjentami

w placówkach medycznych

Ile tracisz gdy pacjent nie przychodzi
na umowioną wizytę?

Rentowność każdego gabinetu uzależniona jest od efektywności wykorzystania czasu jaki zostanie poświęcony na ralizację usług medycznych. Co jednak dzieje się, gdy pacjent nie pojawia się na umówionej wizycie? Czas pracy lekarza, który zarezerwował 30 lub 60 minut dla pacjenta staje się czasem bezproduktywnym - nie przynosi zysku. Mede.pl usprawnia komunikację z pacjentem i przynosi dodatkowe oszczędności.

Koszty użytkowania platformy

Opłaty abonamentowe za korzystanie z systemu mede.pl

69
netto miesięcznie

Opłata za placówkę medyczną (rejestrację), obejmuje koszty licencji, dostęp do powiadomień, programów marketingowych, statystyk oraz opłatę za serwer.

20
netto miesięcznie

Opłata za jeden harmonogram pracy lekarza udostępniony w systemie.

Obsługa wysyłki SMS

od
20
netto miesięcznie

Koszt jest uzależniony od wybranego abonamentu. Cena obejmuje pakiet 200 sms / mc.

Koszty jednorazowe - instalacja systemu

Zakres instalacji:
  • konfiguracja funkcjonalności platformy,
  • integracja z systemem SMS,
  • dostarczenie podręcznika obsługi w wersji PDF,
  • telefoniczne szkolenie z obsługi platformy.

Dowolna wersja programu (harmonogram lub rejestracja online)

149
netto

Przy umowie zawieranej na okres 2 lat, opłata instalacyjna została obniżona.

Wersja z prezentacją harmonogramu pracy lekarzy
na stronie www

399
netto

Przychodnia udostępnia wyłącznie informację o terminach pracy lekarzy, aktualizowanych przez pracownika przychodni. Umowa zawierana na 1 rok.

Wersja z rejestracją online

469
netto

Przychodnia wprowadza pełną rejestrację online – tzn. pacjenci mogą rejestrować się poprzez stronę www. Umowa zawierana na 1 rok.

Umowa w zakresie korzystania z systemu jest zawierana na 12 (lub 24) miesięcy. Ilość udostępnionych w panelu harmonogramów lekarzy może być zmienna w trakcie trwania umowy z zachowaniem minimum 14 dniowego terminu powiadomienia o wdrożeniu zmiany w systemie. Zmiana obowiązuje od nowego miesiąca kalendarzowego. Po upływie 12 miesięcy umowa jest zawierana na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia jej warunków z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Identyczne zasady związane z przedłużeniem umowy dotyczą obsługi SMS.

Na oprogramowanie udzielana jest licencja - odrębnie dla każdej placówki medycznej z uwzględnieniem ilości lekarzy.

Zadzwoń: (81) 534 26 66

Zapytaj o szczegóły

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest PROMOSHIP IP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Lublinie (20-410) ul. 1 maja 13, NIP: 5641805820, REGON: 060078604, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: biuro@promoship.pl.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez PROMOSHIP IP sp. z o.o. sp. k. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.