System komunikacji z pacjentami

w placówkach medycznych

Ile tracisz gdy pacjent nie przychodzi
na umowioną wizytę?

Rentowność każdego gabinetu uzależniona jest od efektywności wykorzystania czasu jaki zostanie poświęcony na ralizację usług medycznych. Co jednak dzieje się, gdy pacjent nie pojawia się na umówionej wizycie? Czas pracy lekarza, który zarezerwował 30 lub 60 minut dla pacjenta staje się czasem bezproduktywnym - nie przynosi zysku. Mede.pl usprawnia komunikację z pacjentem i przynosi dodatkowe oszczędności.

Cykl komunikacji pacjenta z placówką medyczną

Programy marketingowe

Programy marketingowe związane są z profilaktyką zdrowotną. Wspierają działania inicjujące wizyty pacjentóww przychodniach.

Powiadomienia
o kolejnych wizytach

Przypominanie pacjentom o regularnych wizytach kontrolnych wpływa na zwiększenie liczby ich wizyt w przychodni.

Zarządzanie
kolejką wizyt

Czytelny i niezwykle intuicyjny sposób zarządzania kolejnością wizyt do danego lekarza wraz z rejestracją typu wizyty (indywidualna, reakcja na program marketingowy).

Rejestracja on-line

Doskonałe rozwiązanie dla placówek o jasno zdefiniowanej strukturze czasowej wizyt pacjentów. Umożliwia zdalną rezerwację terminów i pełną kontrolę przychodni nad procesem rejestracji. W przypadku przychodni o profilu zabiegowym, tę formę komunikacji można zastąpić opcją harmonogramu pracy lekarzy na stronie www.

Harmonogram pracy lekarzy

Przejrzysty dla pacjenta harmonogram pracy lekarzy przyśpiesza jego decyzję co do terminu wizyty. Skraca tym samym czas telefonicznej rejestracji oraz porządkuje informacje o wizytach w ramach jednolitej struktury.

Koordynacja komunikacji w placówce medycznej
Zadzwoń: (81) 534 26 66

Zapytaj o szczegóły

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest PROMOSHIP IP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Lublinie (20-410) ul. 1 maja 13, NIP: 5641805820, REGON: 060078604, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: biuro@promoship.pl.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez PROMOSHIP IP sp. z o.o. sp. k. do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.